Polityka prywatności i plików Cookies

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym my, czyli: Agnieszka Boroń-Przybyło i Katarzyna Filipek-Herniczek w ramach prowadzonej wspólnie działalności pod nazwą: Bajkopisarze.pl s.c. Agnieszka Boroń-Przybyło i Katarzyna Filipek-Herniczek jako administrator Twoich danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

Mając na uwadze powyższe, jak również wymogi prawne wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) opracowałyśmy niniejszą Politykę Prywatności. Naszym priorytetem przy jej tworzeniu jest, by Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, cele oraz podstawę prawną przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie w związku z korzystaniem z naszych witryn: bajkopisarze.pl, booksle.pl, dalej jako: (Serwisy Internetowe Bajkopisarze) oraz powiązanych z nimi witryn, usług, narzędzi, platform komunikacyjnych, w tym Facebook i Instagram.

Definicje

Dane osobowe - oznaczają takie informacje, którą pozwolą Cię pośrednio bądź bezpośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy. Twoje dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotów trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownikiem – będziesz TY czyli osoba, której dane dotyczą, oraz każda osoba korzystająca z serwisów internetowych oraz powiązanych z nimi witryn i narzędzi komunikacji oraz usług oraz powiązanych z nimi witryn, usług i narzędzi komunikacyjnych (dalej jako: Użytkownik); Administrator – to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych będą: Agnieszka Boroń-Przybyło i Katarzyna Filipek-Herniczek, działające wspólnie pod firmą: „Bajkopisarze.pl s.c. Agnieszka Boroń-Przybyło Katarzyna Herniczek””, prowadzące działalność w Krakowie, pod adresem: 31-358 Kraków ul. Kukiela 27. NIP 945 20 86 973, REGON 120499251

Wpisy do działalności gospodarczej: Agnieszka Boroń-Przybyło, ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 7454/2006 Katarzyna Filipek-Herniczek, ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Zabierzów pod nr 4924/2009. Kontakt telefoniczny 512 446 414 lub email redakcja@bajkopisarze.pl.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zakres gromadzonych przez nas danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Gromadzimy następujące dane osobowe:
• identyfikator Użytkownika (Login name),
• imię i nazwisko,
• data urodzenia,
• adres do korespondencji,
• adres witryny otwieranej przez Twój system operacyjny za pośrednictwem naszej witryny internetowej czy dane witryny, które przekierowują Cię na naszą stronę internetową,
• numer telefonu,
• adres poczty elektronicznej,
• adres IP urządzenia, z którego korzystasz,
• dane dotyczące płatności,
• wizerunek przedstawiony na fotografiach.

Gromadzimy również dane zawarte w plikach i wiadomościach, które do nas przesyłasz, w przypadku, gdy jest to niezbędne do udostępnienia Ci oferowanych przez nas produktów i usług, w tym: treść i temat wiadomości e-mail, treść wiadomości wysłanej poprzez inne narzędzia komunikacyjne, zdjęcia i pliki graficzne, nagrania dźwiękowe i filmowe. W przypadku, gdy się z nami kontaktujesz gromadzimy treść przesłanej przez Ciebie wiadomości, również gdy przekazujesz nam opinie oraz oceny naszych produktów oraz usług.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z nami jako administratorem Twoich danych osobowych umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit.f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie jako Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne poprzez wyrażenie zgody.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, masz prawo w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. Jako Użytkownik posiadasz kontrolę nad sposobem wykorzystywania i udostępniania Twoich danych osobowych, co opisałyśmy w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe gromadzimy w następujących celach:

 1. utrzymanie Twojego konta w Serwisach Internetowych Bajkopisarze (podstawa prawna: zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO).

  Jeżeli tworzysz lub personalizujesz nasz szablon w portalu bajkopisarze.pl, rejestrując się dobrowolnie podajesz swój adres e-mail i ustalasz hasło. W personalizowanym szablonie dobrowolnie umieszczasz zdjęcia i dane osoby, dla której wykonujesz prezent. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz podczas rejestracji w portalu. Bez niej nie jest możliwe zapisanie personalizowanego szablonu lub własnej publikacji. Jeśli nie ukończyłeś/aś jeszcze 16 lat, zgodę powinien wyrazić bądź zaaprobować rodzic albo opiekun prawny.

 2. administrowania stronami Serwisów Internetowych Bajkopisarze (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Serwisów Internetowych Bajkopisarze, Twój adres IP jest zapisywany automatycznie na naszych serwerach. Bez tej czynności administrowanie przez nas stronami Serwisów Internetowych Bajkopisarze nie byłoby możliwe.

 3. komunikacji z Tobą (podstawa prawna: wykonanie lub zawarcie Umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO).

  Aby umożliwić nam komunikację z Tobą w sposób spersonalizowany niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności: Twojego adresu e-mail, numeru telefonu, Loginu, którym posługujesz się w portalach społecznościowych i innych komunikatorach, poprzez które odbywać się będzie komunikacja z Tobą.

  Komunikacja z naszej strony będzie polegać na wysłaniu do Ciebie wiadomości e-mail, bądź wiadomości tekstowych, które przekażemy poprzez jeden z dostępnych komunikatorów, np. WhatsApp, Messenger, Instagram i inne, w zależności od wybranego przez Ciebie narzędzia komunikacyjnego, które wskażesz nam w formularzu kontaktowym.

  W ramach naszej komunikacji otrzymasz od nas m.in. informację potwierdzającą złożenie przez Ciebie zamówienia, potwierdzenie wysłania przez nas towaru/zrealizowania usługi, informację, że zapisane szablony książki na Twoim koncie zostaną we wskazanym w wiadomości czasie usunięte z serwera.

  Przez komunikację rozumiemy również umieszczanie powiadomień w witrynach internetowych oraz powiadomień push, aby przekazać Ci informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach, np. o sposobie korzystania z nich, o bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także przypomnień czy sugerowanych przez nas ofert.

  Dane te wykorzystujemy, aby Ci pomóc m.in. w realizacji Twojego zamówienia, rozwiązaniu Twoich problemów, odpowiedzi na Twoją skargę czy aby Ci przypomnieć o rozpoczętym zamówieniu.

  Jeśli wyrazisz na to zgodę, komunikować się z Tobą możemy również poprzez przesyłanie Ci na wskazany adres e-mail prośby o opinię i/lub newslettera, w którym będziemy Cię informować m.in. o nowych produktach, promocjach, ciekawych wydarzeniach oraz

 4. realizacji zamówienia w Serwisach Internetowych Bajkopisarze (podstawa prawna: wykonanie lub zawarcie Umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Jeżeli zamawiasz produkty w naszym sklepie, w celu realizacji umowy podajesz swoje dane niezbędne do wykonania i dostarczenia Twojego zamówienia. Jeśli będziesz chciał, aby odbiorcą zrealizowanego zamówienia był inny podmiot, wówczas dobrowolnie podajesz nam nie tylko swoje dane osobowe, ale również dane osobowe odbiorcy usługi w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, tj.: imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, numer telefonu odbiorcy.

 5. wysyłki pliku *.pdf (podstawa prawna: wykonanie lub zawarcie Umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Personalizacja szablonu książki może odbywać się bezpośrednio na stronie bajkopisarze.pl oraz na stronach zewnętrznych, na których została umieszczona/osadzona aplikacja wydawnictwa bajkopisarze.pl z szablonem wybranej książką. Podczas personalizacji dobrowolnie umieszczasz zdjęcia oraz niezbędne dane, w tym adres e-mailowy, który jest niezbędny do przesłania pliku *.pdf. Twój e-mail zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu wysłania na wskazany adres linku umożliwiającego pobranie pliku *.pdf ze spersonalizowaną książką.

 6. reklamy i marketingu (podstawa prawna: zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO)

  Jeśli wyrazisz zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zaoferowania Ci optymalnych, dostosowanych do Ciebie reklam. Reklamy mogą dotyczyć naszych produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów z nami współpracujących. Możesz być spokojny, nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celach reklamowych, chyba, że wyrazisz na to zgodę. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli „klikniesz” na przesłaną reklamę, reklamodawca zostanie o tym fakcie powiadomiony.

  Aby dostosować spersonalizowaną reklamę będziemy używać danych osobowych, które nam podałeś, danych pochodzących z plików coockies, identyfikatorów mobilnych oraz danych dostarczonych nam przez osoby trzecie.

 7. wykonania usługi księgowej –– (podstawa przetwarzania – prawny obowiązek, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

  Twoje dane : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, NIP będziemy przetwarzać dla celów księgowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

 8. poprawienia usług (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

  Administrator wykorzysta Twoje dane osobowe, w zakresie niezbędnym do wykonania działań statystycznych, analitycznych, po to, by stale ulepszać swoje usługi i produkty oraz szukać lepszych rozwiązań marketingowych.

 9. dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń w zakresie zawartej z nami umowy.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Chronimy Twoje dane, jednakże niektóre podmioty, aby móc wykonywać usługi dla nas i dla Ciebie mają dostęp do niektórych bądź wszystkich Twoich danych osobowych, którymi dysponujemy. Nie mogą z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Serwisów Internetowych Bajkopisarze.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

– podwykonawcom naszych usług, np. drukarniom, firmom kurierskim i pocztowym,
– podmiotom obsługującym płatności i księgowość, obsługującym nasze serwery i pocztę, mającym siedzibę w Polsce i za granicą,
– podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną,
– podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie Serwisów Internetowych Bajkopisarze,
– kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy,
– naszym zaufanym partnerom marketingowym.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe osób trzecich?

Jeśli chcesz umieścić w Serwisach Internetowych Bajkopisarze dane osób trzecich możesz to zrobić, ale pod warunkiem, że nie naruszasz praw osób, których dane nam przekazujesz (np. ich dóbr osobistych, praw autorskich). Dlatego koniecznym jest, abyś nam potwierdził, iż jesteś uprawniona/y do udostępniania nam takich danych, czyli na przykład dysponujesz stosownymi zgodami tych osób.

Jeśli dane osobowe osób trzecich, które nam przekazujesz nie są związane z działalnością osobistą czy domową (tzn. te osoby nie należą do kręgu Twojej rodziny, przyjaciół bądź znajomych) wówczas występujesz w roli Administratora tych danych w rozumieniu przepisów RODO. W takim przypadku zawierasz z nami umowę o przetwarzanie danych osób trzecich, w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej między Tobą a nami.

Dane osób trzecich, dostarczone przez Ciebie będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 28 RODO. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zakres powierzonych nam danych osób trzecich może obejmować te dane osobowe, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają one służyć, czyli np. realizacji umowy i obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres, wizerunek, datę urodzenia, wiek.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo decydować o swoich danych osobowych. Jeśli zechcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: redakcja@bajkopisarze.pl.

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych – zawsze możesz nas spytać, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy oraz jakie dane przetwarzamy. Możesz zażądać od nas kopii danych osobowych, które przetwarzamy.

 2. Masz prawo do sprostowania swoich danych – jeśli Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać od nas usunięcia błędów, usterek, uzupełnienia danych nieprawidłowych danymi poprawnymi.

 3. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych (Prawo do bycia zapomnianym) – w pewnych okolicznościach możesz wystąpić do nas z żądaniem, abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Takie okoliczności zachodzą wówczas, gdy m.in.: Twoje dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, kiedy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, kiedy Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem

 4. Masz prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, by przekazać je innemu administratorowi, możesz też żądać, żebyśmy je bezpośrednio przesłali innemu administratorowi (o ile to będzie technicznie możliwe).

 5. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych – masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:
  – kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na czas, kiedy sprawdzimy poprawność Twoich danych,
  – przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu,
  – dane osobowe są potrzebne Tobie w dochodzeniu, ustaleniu, obronie roszczeń, a my nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych,
  – wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie jako Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 6. Masz prawo do sprzeciwu – możesz je wnieść w dowolnej chwili, również drogą elektroniczną, w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych:
  – w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  – wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
  – w uzasadnionym celu Administratora.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 8. Masz prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – z tego uprawnienia możesz skorzystać, jeżeli podlegasz decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a decyzja ta wywołuje w stosunku do Ciebie skutki prawne bądź istotnie na Ciebie wpływa. Zautomatyzowanego podejmowania decyzji (również profilowania) nie możesz zabronić, jeśli: jest niezbędne do zawarcia umowy z nami, jest dozwolone prawem Unii lub prawem naszego kraju oraz jeśli opiera się na Twojej zgodzie.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Książki wykonane przez Ciebie lub spersonalizowane w portalu bajkopisarze.pl przechowujemy na serwerze zazwyczaj 1 miesiąc, a maksymalnie 3 miesiące. Po terminie książki zawierające dane osobowe są bezpowrotnie usuwane z serwera oraz naszych komputerów. Utworzone przez Ciebie szablony książek, zapisane na Twoim koncie, a nie zrealizowane usuwamy z serwera po miesiącu od daty utworzenia szablonu wysyłając Ci powiadomienie.

Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz login i hasło będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne, tak długo, jak przewiduje prawo.

Twoje dane niezbędne do wykonywania usług księgowych będą przechowywane przez 5 lat.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, będące danymi teleinformatycznymi, które są wysyłane przez serwisy internetowe, odwiedzane przez użytkownika i zapisywane na jego urządzeniu końcowym, np. smartfonie, komputerze, mające między innymi na celu optymalne dostosowanie treści stron dla danego użytkownika, w zgodzie z jego preferencjami.

Na potrzeby niniejszej polityki do pojęcia cookie zostają włączone localStorage, sessionStorage Local Storage Object (LSO) oraz podobne mechanizmy składowania danych w przeglądarce użytkownika.

Zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy Twojej zgody. Zgodę na wykorzystanie plików cookie możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu telekomunikacyjnym.

Nasza platforma korzysta z różnych rodzajów plików cookies. Mamy własne pliki cookie oraz pliki cookie zewnętrzne, należące do innych podmiotów, które umieszczają je za pośrednictwem naszego serwisu na Twoim urządzeniu (smartfonie, komputerze).

1. niezbędne

Te pliki cookie lub inne identyfikatory są używane do działań, które są niezbędne do obsługi lub działania platformy, a zatem nie wymagają Twojej zgody.

Należą do nich:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

2. statystyczne i analityczne (google analitics, tag manager,)

Pozwalają liczyć wizyty i źródła obiegu w celu mierzenia i zwiększenia wydajności naszej Platformy. Pomagają nam one anonimowo dowiedzieć się, które strony są najpopularniejsze lub najmniej popularne, i zobaczyć, ile osób odwiedza witrynę. A wszystko to w celu poprawy jakości naszych usług.

3. marketingowe (google, facebook, instagram, youtube )

Te pliki cookie pozwalają Platformie oferować lepszą funkcjonalność i personalizację. Mogą one być tworzone przez nas lub przez podmioty zewnętrzne, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre z naszych usług mogą nie działać prawidłowo.

Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Pełna lista DOSTAWCÓW USŁUG dla serwisu bajkopisarze.p

Pełna lista COOKIES

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój