Przeczytaj książkę w serwisie bajkopisarze.pl
Dla mojej wspaniałej BASI
Życzę Ci samych wspaniałości.
Abyś była zawsze szczęśliwa i świata ciekawa,
Abyś miała swoje pasje i marzenia

Artur
Życzę Ci samych wspaniałości.
Abyś była zawsze szczęśliwa i świata ciekawa,
Abyś miała swoje pasje i marzenia

Artur
Życzę Ci samych wspaniałości.
Abyś była zawsze szczęśliwa i świata ciekawa,
Abyś miała swoje pasje i marzenia

Artur
projekt i ilustracje © Marianna Jagoda
  
©
  

"Zawsze kochałem, kocham dziś tak samo,
z dnia na dzień kochał będę coraz mocniej"

F. Petrarca, Sonet LXXXV