Zapytanie ofertowe

zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „bajkopisarze.pl - doradztwo polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego w ramach projektu 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.
1. doradztwo polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu aplikacji do personalizacji wraz z 10 projektami-szablonami książek
Przy czym poprzez profesjonalny proces projektowy należy rozumieć proces składający się co najmniej z dwóch faz:
- określenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu aplikacji w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.
- tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - opracowanie projektów oraz prototypów aplikacji i projektów-szablonów książek i przeprowadzenie niezbędnych testów.
2. doradztwo w zakresie wdrożenia aplikacji i wprowadzenia jej na rynek


Wpłynęła 1 oferta od firmy LAP Development, Kraków 31-152 ul. Pędzichów 19/2
Do realizacji projektu została wybrana firma LAP Development, Kraków 31-152 ul. Pędzichów 19/2
z ceną 129 150 zł

Pobierz: zapytanie_ofertowe_bajkopisarze.pdf

Blog

Skontaktuj się z nami:

Booksle