Ekokonkurs, czyli Lenka i Kuba na tropie

Zamykamy zgłoszenia do projektu. Potwierdzamy mailowo udział przedszkoli i szkół. Lista
W międzyczasie do naszych sponsorów dołączyli Arctic Paper, który funduje papier na książkę oraz Bard, który ufundował nagrodę-grę planszową (taką jak w opowiadaniu)

Cel


Celem naszego projektu jest edukacja ekologiczna wśród najmłodszych. Tym razem wspólnie: dzieci i nasze wydawnictwo, przygotujemy książkę z ekoopowiadaniami. Wszystkie przedszkola i szkoły (z województwa małopolskiego), które zostaną objęte projektem i przystąpią do konkursu (szczegóły poniżej), otrzymają bezpłatne książki ilustrowane konkursowymi pracami zwycięzców.

Projekt obejmujący konkurs na ilustracje oraz dystrybucję 2000 egzemplarzy bezpłatnych książek ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej, a w szczególności dotyczącej cirrcular economy, czyli wielokrotnego używania rozmaitych surowców.

Konkurs trwa do 20 września 2016 roku


Zadanie konkursowe polega na stworzeniu prac plastycznych o charakterze ilustracji do jednego lub każdego z 5 ekoopowiadań cyklu „Lena i Kuba na tropie...”.
Każda szkoła czy przedszkole zgłaszające się do konkursu powinny przesłać min. 1 pakiet ilustracji (czyli po 1 ilustracji do każdego z 5 opowiadań), a maksymalnie 10 pakietów. Ilustracje w pakietach mogą być autorstwa różnych osób.
Każda z prac (pojedyncza ilustracja) powinna mieć wymiary A4 w poziomie (29,7 cm (szerokość) na 21 cm (wysokość)).
Regulamin konkursu
pobierz opowiadania do zilustrowania.

Dla kogo


Konkurs oraz bezpłatne książki są skierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z Małopolski.
Dla nauczycieli nauczania początkowego, udostępnimy również instrukcje i scenariusze zajęć warsztatowych.

pcq
pcq

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Patronat:


pcq
Blog

Skontaktuj się z nami:

Booksle