Honor i poświęcenie. Rozwiązanie konkursu

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Nadesłane prace są ciekawe zarówno pod kątem treści, jak i ze względu na formę. Otrzymaliśmy listy, karty z pamiętnika, wspaniałe opowiadania i eseje.
Czas zatem na podsumowanie.
Jury postanowiło przyznać 3 równorzędne nagrody:
- Julia Kania, Oliwia Szczurek oraz Weronika Zlezarczyk, kl. V, SP im. Wyspiańskiego w Borzęcie,przeczytaj
- Julia Batko, Zuzanna Kaleta oraz Justyna Zlezarczyk, kl. V, SP im. Wyspiańskiego w Borzęcie,przeczytaj
- Kamil Kłos, Gimnazjum nr 1 w Ryglicach, przeczytaj
oraz wyróżnienia dla Julii Łąkas, Antoniego Sibilii, Oskara Kurzańskiego, Kamila Dzieży, Julii Sroki, Oliwii Bogusz, Piotra Bartos, Ewy Woźniak, Juliusza Mietelskiego.
Dziękujemy również Nauczycielom za przeprowadzenie lekcji o patriotyzmie na podstawie naszego scenariusza oraz za zmotywowanie młodzieży do udziału w konkursie.
Serdecznie gratulujemy!
W ramach obchodów 100-lecia I wojny światowej, przygotowaliśmy, dzięki wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury, niewielką książkę o wielkich ludziach. Chcemy wspólnie zastanowić się nad znaczeniem słowa patriotyzm. Częścią projektu będzie również konkurs na młodzieży, objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.Zapraszamy do śledzenia FB i naszego bloga.pcq Patriotyzm to słowo, którego wydźwięk jest głęboko emocjonalny. Oznacza bowiem „miłość do ojczyzny lub własnego narodu połączoną z gotowością ofiar dla nich” (Słownik obcych języka polskiego, oprac. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniewska, PWN, Warszawa 2007).

Dzisiaj wprawdzie nie musimy bronić ojczyzny przed napaścią, nie musimy o nią walczyć z bronią w ręku, ale to nie oznacza, że nie możemy i nie powinniśmy być patriotami. Powinniśmy zadawać sobie pytanie, czym dzisiaj jest patriotyzm. Czy wystarczy kasować bilet, płacić podatki i segregować śmieci? Czy jednak potrzebne jest coś więcej? Z drugiej strony, czy tylko ten, kto walczy i życie oddaje za Ojczyznę jest patriotą? Czy można walczyć bez broni? Szukając kompromisów, ucząc się, pracując społecznie, wdrażając nowoczesne technologie?

KONKURS DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
Uczestnik konkursu może wybrać dowolną postać z okresu Wielkiej Wojny, np. jedną z publikacji „Honor i poświęcenie”. Można korzystać również z historii rodzinnych lub lokalnych (powiązanych z miejscem zamieszkania) z okresu I wojny światowej lub związanych odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Praca konkursowa może mieć następujący kształt:
1. dowolna forma literacka, np. list, opowiadanie, artykuł, reportaż, blog/pamiętnik (objętość min. 2000 znaków,czcionka Arial 11, pojedyncza interlinia);
2. prezentacja multimedialna;
3. aplikacja książkowej stworzona/spresonalizowana w portalu www.bajkopisarze.pl.

Należy ją przesłać na adres konkurs@bajkopisarze.pl w terminie do 17 października.
Nagrodami w konkursie są książki. Uroczysta gala rozdania dyplomów oraz nagród nastąpi na stoisku Cafe Szafe w trakcie 18 Targów Książki w Krakowie w dniach 23-26 października 2014 r.

Zapraszamy do lektury.

Dodatkowe pliki do pobrania:

książka Honor i poświęcenie w pdfie

bibliografia wraz z dodatkowymi źródłami

scenariusz zajęć o patriotyzmie

regulamin konkursu dla młodzieży
partnerzypatronat honorowy

sponsorzyBlog

Skontaktuj się z nami:

Booksle